Big Data håndtering er for alle, der har ledelsesansvar . I denne podcast får du helt konkrete eksempler på, hvordan jeres organisation kan benytte data til at kvalificere jeres indsatser i forhold til fravær. Du hører hvilke data, der er interessante at trække ud og i hvilken kontekst, de kan bruges – det være sig i beslutningsprocesser om start eller afrunding af indsatser, ved fraværssamtalen og ved rekruttering af nye medarbejdere

Tryk på playeren og hør Podcastet nu