Skrevet af Jean Vennestrøm, PhD – Gravid På Arbejde / Conopor ApS

Når jeg er i dialog med virksomheder eller fagfolk om gravides sygefravær, bliver jeg ofte spurgt om: Er det ikke de 1. gangsfødende, som har mest sygefravær? Men her må jeg blot sige at det er altså ikke tilfældet. 1 gangsfødende har selvfølgelig nogle andre spørgsmål vedr. deres graviditet og arbejdet. De er mere nysgerrig ind i selve graviditeten og hvordan de kan gå til den. Den 2. gangsfødende er mere påvirket af, at det er anden gang hendes krop er gravid og at hun har et barn hjemme og derfor er der flere bolde, som skal jongleres for at få arbejde og graviditet til at forenes. Kvinderne vil gerne gøre det rigtige i forhold til både graviditeten og deres arbejde, men nogle gange svigter overskuddet.

Hvordan var dine graviditeter? Kan du kende forskellen, som jeg beskriver på at være 1. og 2. gangsfødende?

Bedste hilsner

Jean