Rigtigt meget sygefravær kan undgås, hvis chefen og den gravide fra begyndelsen har en god dialog om arbejdsmiljø og -opgaver. Det mener Jean Vennestrøm, der lever af at rådgive offentlige og private virksomheder.

 

Skrevet af Vibeke Lou, udgivet første gang i Magasinet Arbejdsmiljø, nr. 4, 2015

 

Da Jean Vennestrøm i 2012 var leder af forskningsprojektet ’Gravid på Arbejde’ slog det hende, at vores samfund og erhvervsliv ikke er gearet til at have gravid ansatte. Kunne det virkelig passe at man som gravid kvinde ikke kunne have en god graviditet og stadig passe sit arbejde:

 

”Det undrede mig, at man fra samfundets side presser på for at få kvinder til at tage en uddannelse og finde et job – og når de så bliver gravide, så er der lige pludselig ikke den store hjælp at hente. Hun bliver nærmest tabt ned mellem arbejdsmarkedets stole, fordi arbejdspladserne mange gange mangler viden om hvordan den gravide rent arbejdsmæssigt støttes bedst muligt” siger Jean Vennestrøm.

 

Hendes undren resulterede i, at hun startede sin egen virksomhed. Her bruger hun den viden og metode, som hun udviklede i forbindelse med forskningsprojektet, til at rådgive virksomheder og deres gravide ansatte om, hvordan arbejde og graviditet kan forenes så det er muligt at have en god graviditet i perioden inden graviditetsorloven:

 

”Da jeg lancerede min virksomhed, var det et ukendt begreb at vejlede gravide på arbejdspladsen i Danmark – det var ikke set før” fortæller Jean Vennestrøm.

 

Mangler svar på basale spørgsmål

Tre år senere er hun fortsat blandt de eneste inden for sit felt, men hun oplever en støt interesse for det, hun tilbyder:

 

”Jeg oplever, at arbejdspladserne gerne vil tage hensyn. De vil gerne se, hvad de kan gøre og hvordan det kan forenes med deres evt. drift og arbejdstempo, for kvinden udfylder jo også i sit job en vigtig funktion i virksomheden” siger Jean Vennestrøm.

 

Hun tilføjer, at det er meget sjældent, at hun oplever gravide, som bare har lyst til at få en sygemelding og blive hjemme – langt de fleste vil helst passe deres job så længe som muligt. Til gengæld mangler de viden og redskaber til at få indrettet deres arbejdsdag:

 

”Der er mange, som mangler svar på helt basale spørgsmål både i forhold til deres graviditet og dem selv, men også hvad der er farligt og hvordan de kan have en optimal arbejdsdag evt. i en tid hvor kroppen ikke altid er helt med” siger Jean Vennestrøm og fortsætter:

 

”Min virksomhed udfylder et hul, hvor den almindelige offentlige jordemoderrådgivning ikke når ud – nemlig i forhold til arbejdspladserne. Som udgangspunkt bruger vi rigtig meget tid på at forstå hver enkelt branche og se på de arbejdsforhold, der er. Vi ser på tingene fra mange forskellige vinkler – både erhvervsmæssigt, sundhedsfagligt, samfundsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt. Vi tager ikke udelukkende parti for den gravide, men prøver at få indrettet den gravides arbejdsdag, så både hun selv og chefen kan være tilfreds.”

 

5 gode råd – sådan får du en god graviditet på jobbet

 

  • Tag altid 20% af dit arbejdstempo eller performance. Det er vigtigt for at der er plads til at kroppen kan klare at være gravid.
  • Aftal med din chef, hvor det er vigtigt at du giver dig fuldt og hvor chefen ser at der kan være lidt færre opgaver.
  • Hav ikke kun en samtale med din chef. Prøv om I kan indlægge 3 stk. gennem graviditeten, så kan I bedre tage stilling til hvad du kan klare. For det er ikke til at vide i 12 uge, hvad du kan i 25 uge.
  • Husk at variere dine arbejdsstillinger. Det er hverken godt kun at være siddende en hel dag eller stående/gående.
  • Hvis du har meget stillesiddende arbejde, så kom op og stå bare 5-10 min. det er ikke meningen at du pludselig skal stå op 30 min. for det er du ikke stærk nok til.
  • Hvis du har en dårlig dag, hvor din graviditet kræver meget af dig. Så sig det gerne til dine kollegaer så de har mulighed for at være imødekommende. Hvis I har meget travlt kan det måske være en dag hvor du kan arbejde hjemmefra (hvis det kan lade sig gøre).

 

Rådgivning forebygger sygefravær
Jean Vennestrøm er direktør i virksomheden Conopor, som har specialiseret sig i at rådgive arbejdspladser og institutioner om forebyggelse af sygefravær blandt gravide medarbejdere. Rådgivningen udføres af sundhedsfaglige rådgivere, som er oplært i Jean Vennestrøms metode og som minimum har en jordemoder uddannelse. Læs mere på www.conopor.dk

 

Jean Vennestrøm
Jean Vennestrøm har en baggrund som ph.d. med speciale i humansygdomme og sundhed. Derudover var hun i 2012 leder af det landsdækkende forskningsprojekt ’Gravid på Arbejde’, som beskæftigede sig med, hvordan man mest effektivt nedbringer sygefravær hos gravide medarbejdere. Denne forskning danner baggrund for hendes rådgivning.