denise-og-son-lille

Denise der er mor til to, har i begge sine graviditeter, med stor succes, deltaget i et rådgivnings tilbud fra firmaet Gravid på Arbejde

  1. December 2016

Denise fortæller:

Hvis alle gravide fik mulighed for et coaching forløb som dem jeg har haft med Jean Vennestrøm Phd, fra firmaet Gravid på Arbejde, så ville rigtig mange graviditeter blive en langt bedre oplevelse for den gravide og hendes familie, men i høj grad også for hendes arbejdsplads.

Da ingen kan forudse hvordan en graviditet forløber, ved man heller ikke på forhånd om der igennem den søde ventetid, kommer situationer hvor man som medarbejder føler det svært at udfylde sin sædvanlige plads på jobbet.
Jeg er ansat i en meget travl og målbasseret stilling, som jeg normalt elsker. Men som gravid blev min højt elskede hverdag pludselig til et pres for mig, og under begge mine graviditeter har jeg haft brug for hjælp til at finde ud af hvordan jeg bedst udfyldte min sædvanlige rolle, samtidig med at jeg passede på mig selv og min kommende baby, sidstnævnte var jeg enormt dårlig til.

Begge mine graviditeter var plaget af flere uger med opkast, tidlige og kraftige plukveer og risiko for alt for tidlig fødsel. Uden hjælpen i forløbet fra Gravid på Arbejde, var jeg helt sikkert blevet en del af statistikken og endt med en fuldtids sygemelding, hvis jeg kun havde lyttet til jordemoderens råd (fra sygehuset).

Jeg vil herunder prøve at nævne nogle få af de områder den meget omfattende rådgivning består af:

  • Indsigt i hvorfor min krop opførte sig, som den gjorde samt fysisk hjælp til at reducere de gener jeg havde
  • Der blev givet værktøjer til hvordan leder og jeg kunne tackle situationen så jeg stadig kunne være en god medarbejder, kollega, hustru og mor.
  • Guidet forløb i hvordan jeg stadig kunne være et aktiv for firmaet og stadig føle mig tilstrækkelig som medarbejder og performe, trods de ændrede vilkår
  • Jeg fik forskellige værktøjer til at være den barslende kollega, opretholde kontakt til kolleger og højne mit savn til jobbet så jeg også har glædet mig til at vende tilbage efter endt barsel

Konklusion:
Med Jeans støtte, hjælp og forslag om tilretning af min hverdag, formåede jeg at forblive på arbejdet, dog på nedsat tid de sidste uger op til fødslen. Samtidig var jeg i min optik, stadig en god kollega, et aktiv for firmaet og ikke mindst en god hustru og en god mor. Snak med din leder når du bliver gravid, du ved ikke på forhånd hvordan det kommer til at gå, fortæl dem om min historie og Gravid på Arbejde og måske vil du være ligeså heldig som mig.