Skrevet af Jean Vennestrøm, PhD (www.conopor.dk)

Undgå at den sygemeldte bliver stresset og føler de ikke har indflydelse og kontrol over deres situation.

Som dr. Bruce Hood professor i eksperimental psykologi ved University of Bristol i England skriver:

“Hvis du fjerner illusionen om, at de har kontrol, så bliver både mennesker og dyr stressede”.

Tænk en gang, at kontrol er så vigtigt. Vidste du det?

Men hvilken kontrol er det så, at vi skal have?

Det afhænger rigtig meget af, hvor du er henne i behovspyramiden, der ses på billedet øverst i artiklen.

Læs mere om Maslows Behovspyramide.

De nederste lag i pyramiden er helt fundamentale for vores trivsel. Jo længere op i pyramiden vi kommer, jo mindre kritisk er behovet, men det handler stadig om kontrol.

Derfor er det væsentligt i arbejdet med mennesker, der ikke trives, at vi støtter dem i at få kontrol. Dette gælder, hvad enten det er som terapeut/psykolog eller som leder eller ægtefælle. Simpelthen fordi det så er lettere at tænke mere fremad og være handlende.

Modtag Gratis – 7 Gode råd til et bedre Arbejsmiljø af Jean Vennestrøm, PhD

Et vigtigt budskab!!

Så længe et individ er handlende, så længe kan det medvirke til at bedre sin egen situation og trivsel

Det kan lyde lidt kynisk, men når personen stopper med ønsket om at handle på problemer, da kan man som hjælpende ikke gøre mere. Det oplever vi i Conopor hos flere langtidssygemeldte på arbejdspladsen.

5 Tips til hvordan du hjælper sygemeldte tilbage på job

  1. Oprethold tilknytningen til arbejdspladsen. Medarbejderen skal helst føle, at denne når én opgave, så det ikke blot er spild at møde op
  2. Planlæg konkret hvilken opgave og graden af, hvordan og hvor meget medarbejderen skal udføre. Selv om kontrollen skal skabes, så skal der også kunne sættes hak, så den første kontrol handler om at få opgaven løst
  3. Sørg for, at I kun tager en uge ad gangen, hvor I ser på de enkelte opgaver. Husk tænk hele tiden genetablering af kontrol. Det kan være fristende at se længere frem, men det ødelægger som oftest overblikket og trygheden (taler af erfaring fra cases)
  4. Vid det tager tid at komme godt tilbage til sin fuldtidsstilling. Men husk! Det ikke er sundt at blive ved med at holde medarbejderen i en mellem tilstand, hvor de stadig opfattes som syge
  5. Mange har behov for at blive anerkendt ind i kontrollen en lang tid frem selv efter, at de er tilbage på fuld tid. Giv plads til det. I starten jævnligt måske ugentligt og trap så ud

Så hvad enten du er professionel eller ej, leder, kollega, ægtefælde eller ven/veninde. Så kan du hjælpe, hvis du støtter op om at holde et lille minimum af kontrol.

 

Vil du høre mere om, hvordan Conopor kan hjælpe jer.

Bedste hilsner – Jean Vennestrøm, PhD